Voorstel 1.  ‘Tuchtcollege’ wordt ‘Toetsingscollege’! De tuchtcolleges dragen nu de naam Regionale/Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De benaming ‘tuchtcollege’ wordt door met name zorgverleners als een vorm van strafrecht ervaren.De benaming lijkt ook niet bij de huidige tijd te passen. Het tuchtrecht heeft als doel het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidszorg. De benaming ‘tuchtcollege’ klinkt bestraffend en past daar niet goed (meer) bij. De suggestie is om de benaming te veranderen in Regionaal Toetsingscollege voor de Gezondheidszorg (RGT) en Centraal Toetsingscollege voor de Gezondheidszorg (CTG). Dit brengt de doelstelling van het tuchtrecht beter tot uitdrukking en kan bijdragen aan een betere acceptatie van de tuchtrechtspraak. Bijkomend voordeel is dat de nu gebruikte afkortingen en vindplaatsen geen wijziging behoeven.

Ondersteunt u dit voorstel? Wordt dan deelnemer aan het Kraanvogelfonds voor medische professionals voor slechts 90 euro per drie jaar, aftrekbaar. Samen sterk, genoeg is genoeg! Wij laten niet meer los!

www.vanklachtnaarkracht.org