Patiënten en cliënten komen nog steeds tal van obstakels tegen in de trajecten die ze doorlopen om hun vragen, zorgen of klachten over zorgverleners en zorginstellingen te stellen en in te dienen. Ook zorgverleners en zorginstellingen lopen tegen knelpunten aan, zoals traagheid van de procedures, juridisering en escalatie, en de nadruk op de schuldvraag in plaats van accountablility en lessen. Samen leiden deze problemen bij zowel zorgvragers als zorgverleners tot hoge stress, met een grote impact op gezondheid, welzijn, en werk.
zie verder https://vanklachtnaarkracht.org/wp-content/uploads/2022/01/HiiL-Inbreng-Internetconsultatie-Wet-BIG-05112015.pdf