Peer Support voor Medische Professionals met een BIG-registratie

Als medische professional kunt u onverhoopt verwikkeld raken in een klachten- of calamiteitenprocedure. Bijvoorbeeld wanneer er een incident heeft plaatsvonden, u een fout heeft gemaakt met ernstige afloop, of wanneer u beschuldigd wordt van nalatig of onprofessioneel gedrag. Zo’n procedure kan een behoorlijke impact hebben op u als zorgverlener, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Misschien ervaart u gevoelens van machteloosheid, stress of eenzaamheid in dit proces. Fijn als u dan met iemand kunt praten! Daarom biedt Stichting van Klacht naar Kracht peer support voor artsen en medische professionals (met een BIG-registratie) die te maken krijgen met een calamiteit, klacht of ingrijpende gebeurtenis. Onafhankelijk, volledig neutraal en los van uw eigen netwerk. Absolute geheimhouding en privacy!

Bel onze peer supportlijn.

Bel simpel met onze peer support telefoonlijn voor medische professionals, voor een luisterend oor of coaching, bij afhandeling van een klacht- of calamiteitenprocedure en na een ingrijpende gebeurtenis op het werk.  De Peer Support telefoonlijn van Stichting van Klacht naar Kracht is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00u en 18.00u. U wordt te woord gestaan door een arts (al dan niet praktiserend) die ook een ervaren supervisor&coach is.

U kunt bellen naar: 085 13 03 270

Liever mailen? Dat kan ook via info@vanklachtnaarkracht.org

De peer supportlijn voor begeleiding van medische professionals bij klachten en calamiteiten is kosteloos voor deelnemers van het Kraanvogelfonds. Niet-deelnemers betalen een vrijwillige bijdrage.

Klachten en calamiteiten in de zorg

Stichting van Klacht naar Kracht biedt peer to peer support voor artsen en andere medische professionals die te maken krijgen met een klacht, calamiteit of ingrijpende gebeurtenis. Onze deskundigen bieden persoonlijke mentale en inhoudelijke ondersteuning. Altijd onafhankelijk en zonder oordeel!

Stichting van Klacht naar Kracht helpt medische professionals met:

  • Een luisterend oor
  • Mentale coaching en begeleiding
  • Verwijzing en advies rond calamiteitenonderzoek
  • Inhoudelijke kennis en expertise
  • Reflectie en feedback
  • Scholing

Let op: Stichting van Klacht naar Kracht levert geen juridische bijstand. Wel kunnen wij u verwijzen.

Lees meer over ons aanbod.

Deelnemer worden van ons Kraanvogelfonds?!

Stichting van Klacht naar Kracht is een ANBI-stichting zonder winstoogmerk. Voor een bijdrage van €90,- (eenmalige bijdrage per drie jaar), aftrekbaar als beroepskosten, kan elke medische professional (met BIG-registratie) in Nederland deelnemer van het fonds worden. Zodra u lid bent van het Kraanvogelfonds is de peer support telefoonlijn op elk gewenst moment gratis toegankelijk. U hebt dan ook recht op 3x kosteloze coaching per 3 jaar. En heel belangrijk: u steunt onze Stichting en daarmee uw collega’s die in een vaak belastende en eenzame situatie verkeren!

Ik word deelnemer!

Volg ons: Facebook

Peer Support, we doen het samen!