Steun voor de mens achter de medisch professional

Stichting van Klacht naar Kracht biedt ondersteuning aan medische hulpverleners (BIG geregistreerd)  (inclusief de -niet BIG- medewerkers van de huisarts) in een klachtenprocedure. Wij bieden ondersteuning na een tuchtklacht of na calamiteiten, bijvoorbeeld in procedures volgens de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) of wanneer een patiënt een procedure heeft opgestart bij de klachtenfunctionaris of de geschillencommissie van je zorginstelling of beroepsorganisatie.

De ondersteuning wordt verleend door onafhankelijke Peers met een gedegen coachingsopleiding en met veel ervaring in het begeleiden van collega’s met een klacht, calamiteit of na een ingrijpende gebeurtenis.

Uiteraard is het belangrijk dat die procedure zorgvuldig wordt afgehandeld. Maar in praktijk merken we dat daarin vaak weinig aandacht is voor de medicus als mens. Onze stichting helpt deze groep met kennis en ondersteuning om sterk uit deze procedure te komen. Wij helpen alle BIG geregistreerde hulpverleners: apotheker, (zowel leden als niet-leden van de KNMP), arts (zowel leden als niet-leden van de LHV), fysiotherapeut (zowel leden als niet-leden van de KNGF), gezondheidszorg psycholoog (zowel leden als niet-leden van de LVVP), klinisch technoloog, orthopedagoog-generalist, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verloskundige en verpleegkundige.

Luisteren zonder te oordelen

Een tuchtprocedure of calamiteitenonderzoek moet vaststellen of er vermijdbare fouten zijn gemaakt, en zorgt waar nodig dat er passende verbeteringen worden doorgevoerd. Maar als medisch hulpverlener wil je ook gewoon je verhaal kunnen doen, zonder dat daar direct juridische consequenties aan zitten. Stichting van Klacht naar Kracht biedt daarom de mogelijk tot peer coaching, waarbij je in volledige vertrouwelijkheid en transparantie kunt vertellen wat er is gebeurd en wie daarin welke rol heeft gespeeld. Op die manier kan je je verhaal doen bij een collega met verstand van zaken. Je kan ook je verhaal kwijt over beschuldigingen van dysfunctioneren of over traumatische ervaringen.
Meer informatie of neem contact op om peer coaching te beginnen. 

Kennisbank

In een tuchtprocedure of onderzoek na een medische calamiteit moet je opeens een hoop. Dat kan overweldigend voelen, waarbij je de regie kwijt lijkt te zijn. Welke rol spelen de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)? Wat is de rol van een klachtenfunctionaris of geschillencommissie? Onze kennisbank biedt achtergrondinformatie en links naar relevante artikelen en onderzoeken waarmee duidelijk wordt hoe de procedure eruit ziet, en inzicht geeft in welke stappen je moet doorlopen om een procedure correct af te ronden. Over de juridische kant, hoe om te gaan met fouten, peer support, dysfunctioneren.
Open de kennisbank

Voor alle BIG geregistreerde zorg professionals

Stichting van Klacht naar Kracht is er voor al BIG geregistreerde zorg professionals, waaronder medisch specialisten en huisartsen, fysiotherapeuten (zowel leden als niet-leden van de KNGF), psychologen en psychotherapeuten (zowel leden als niet-leden van LVVP), tandartsen, apothekers, verloskundigen en verpleegkundigen.