Over stichting van Klacht naar Kracht

Stichting van Klacht naar Kracht heeft als doel om de prestatie en het welzijn van alle artsen en medische professionals in Nederland, die verwikkeld zijn in een klachten- of calamiteitenprocedure of betrokken zijn (geweest) bij een heftige gebeurtenis, te bevorderen.

Peer support is hierbij onmisbaar en staat voor opvang en ondersteuning van artsen en medisch professionals na een medisch incident of calamiteit. Een gezonde, fitte en opgewekte professional is van groot belang voor de zorg aan uw patiënten en draagt bij aan goede patiëntveiligheid. Stichting van Klacht naar Kracht realiseert één loket waar de medische professional op een integrale wijze begeleid kan worden. De begeleiding die wordt geboden is altijd maatwerk met als speerpunt de patiëntveiligheid, het welzijn van de arts én diens prestatie.

Kernwaarden van de Stichting zijn; verbinding, solidariteit, (zelf–)compassie en transparantie.

Kraanvogelfonds voor medici

Stichting van Klacht naar Kracht is een ANBI stichting, wij hebben geen winstoogmerk. Het Kraanvogelsfonds financiert het vangnetsysteem en expertisecentrum van Stichting van Klacht naar Kracht. Gelden uit het fonds worden gebruikt voor innovaties in klacht- en tuchtrechtprocedures.

U kunt als medisch professional lid worden van het Kraanvogelfonds.

Ik word lid!

Leden bestuur van Klacht naar Kracht

  • Vincent Muller, voorzitter en secretaris, huisarts (niet praktiserend), supervisor/coach NHG
  • Gerrie Veenstra, penningmeester, waarnemend huisarts, coach
  • Sander Corssmit, algemeen lid, waarnemend huisarts, huisarts-docent medische faculteit AMC-UvA

Leden Raad van Toezicht:

Stichting van Klacht naar Kracht is volledig onafhankelijk en heeft de ANBI status. De Stichting heeft een Raad van Toezicht waaraan het bestuur verantwoording aflegt.

  • Charlotte Peer, kinderarts en supervisor/coach NHG
  • Hans Rode, psychiater (Hans Rode werkt met artsen en gezondheidsinstellingen om topfit te blijven in een high-performance omgeving. Hij werkte als SEH-arts, staflid en medisch directeur in binnen- en buitenlandse ziekenhuizen, vloog als privépiloot in Afrika en werkt nu ruim tien jaar als psychiater en ondernemer. Hij trainde meer dan 20.000 artsen en werkte en schreef voor grote bedrijven en organisaties zoals de artsenfederatie KNMG, Medisch Contact, IGJ, KLM en academische opleidingscentra)
  • Derek Tersmette, advocaat Gezondheidsrecht

Missie en Visie Document

Jaarplan 2023 en later

Begroting 2023

Financieel jaarverslag 2022