Deelnemer worden van het Kraanvogelfonds voor medici

In 2020 heeft de ANBI-Stichting ‘van Klacht naar Kracht’ het ‘Kraanvogelfonds voor medische professionals’ opgericht. Het Kraanvogelfonds financiert het vangnetsysteem en expertisecentrum van de Stichting.

U kunt als BIG geregistreerde medisch professional deelnemer worden van het Kraanvogelfonds, of uw zorggroep kan bij ons een abonnement afsluiten.

Deelnemerschap voor individuen

Voor een bijdrage van €90,- (eenmalige bijdrage per drie jaar), aftrekbaar als beroepskosten, kan elke BIG-medische professional in Nederland deelnemer van het fonds worden. Uit het fonds wordt voor onze deelnemers kortdurende begeleiding vergoed.

Zodra u lid bent van het Kraanvogelfonds is de peer support telefoonlijn op elk gewenst moment gratis toegankelijk.

Wordt lid van het Kraanvogelfonds en maak eenmalig het bedrag van €90,- over op banknummer NL68 INGB 000 774 23 06 ten name van de Stichting van Klacht naar Kracht, voor medici, te Voorschoten. Na betaling bent u lid voor een periode van drie jaar. Uw betaalafschrift is bewijs van deelname.

Lidmaatschap voor zorggroepen

Zorggroepen, HAGRO’s en huisartsenorganisaties kunnen zich abonneren op de Peer Support telefoonlijn. Zo kunnen zij te allen tijde peer to peer support voor hun medische professionals aanbieden.

Neem voor meer informatie over groepsabonnementen contact met ons op.