Kraanvogelfonds voor medici

De Stichting spant zich in om de begeleiding voor de betrokken artsen, in één pakket met de rechtsbijstandsverzekering, te laten vergoeden. Daar heeft tot nu toe geen verzekeraar oren naar.

De Stichting richtte in 2020 het ‘Kraanvogelfonds voor medische professionals’ op. Het Kraanvogelfonds financiert het vangnetsysteem en expertisecentrum van de Stichting. Daarnaast worden gelden uit het fonds gebruikt voor innovaties in klacht- en tuchtrechtprocedures. Ook nascholing aan onze begeleiders en deelnemers worden hieruit gefinancierd.Het fonds is gebaseerd op solidariteit tussen medische professionals onderling –peer to peer-, en heeft geen enkel winstoogmerk! Het fonds is volledig onafhankelijk van derden.

Het fonds wordt gevoed door de deelnemers, door abonnementen van zorggroepen, Huisartsenposten,  of andere instellingen. Tevens hopen wij op donaties of legaten; door onze ANBI status zijn deze schenkbelasting vrij.

Voor een driejaarlijkse financiële bijdrage (90 euro, aftrekbaar als beroepskosten) kan elke medische professional in Nederland deelnemer van het fonds worden. Uit het fonds wordt voor onze deelnemers kortdurende begeleiding vergoed. Het organiseren van de begeleiding en het realiseren van verschillende initiatieven, zoals in ons Visiedocument verwoord, worden ook uit het fonds gefinancierd. De Peer Support telefoonlijn is voor deelnemers gratis toegankelijk.

Tevens kunnen instellingen, zorggroepen en Huisartsenposten zich tegen vergoeding abonneren op de Peer Support telefoonlijn en het organiseren van de Peersupport voor hun medische professionals.

Wij bieden begeleiding aan door een deskundige en op het onderwerp uitmuntende peer, uit het netwerk van de Stichting. Zij begeleiden medische professionals op eigen verantwoordelijkheid als zelfstandige (zzp-er) en zijn zelf volledig aansprakelijk voor hun begeleidingswerk. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de begeleiding.

De kraanvogel 4 staat symbool voor de kernwaarden van onze Stichting: Verbinding, (zelf-)Compassie, Solidariteit en Transparantie.

Kraanvogels maken al eeuwenlang indruk op mensen. Ze hebben voor veel culturen een symbolische waarde. Kraanvogels staan symbool als de boodschapper zijn van vrede, geluk, wijsheid, gezondheid, loyaliteit en een lang leven. De kraanvogel is ook het symbool voor loyaliteit en goedheid. Kraanvogels die een paar hebben gevormd blijven hun leven lang bij elkaar. Zij zoeken elkaars gezelschap en kunnen grote troepen vormen.

U kunt het bedrag van 90 euro overmaken op banknummer NL68 INGB 000 774 23 06 ten name van de Stichting van Klacht naar Kracht, voor medici, te Voorschoten.

Scan deze QR code om via IDEAL eenvoudig 90 euro over te maken om deelnemer te worden van het Kraanvogelfonds, voor 3 jaar. Uw betaalafschrift is het bewijs van deelname.