Alle artsen en andere medische professionals hebben traumasporen in hun lichaam, brein en geest (Bessel van der Kolk, Traumasporen). Kleine en grote heftige gebeurtenissen hebben hun sporen achtergelaten. De traumatische gebeurtenissen kunnen hebben plaats gevonden op het werk, in de persoonlijke sfeer, kort geleden of in de kindertijd. Met potentieel grote gevolgen voor later.

Bij nieuwe gebeurtenissen zoals het maken van een fatale fout, aangeklaagd worden voor het Medisch Tucht College of na geestelijk of fysiek geweld worden de oude sporen geactiveerd en leiden niet zelden tot ernstige psychische klachten. Volgens wetenschappelijk onderzoek onder artsen betreft dit vijf procent van de betrokkenen. Een simpele rekensom doet vermoeden dat in de afgelopen nacht met matige vorst tientallen medische professionals wakker lagen, slapeloos bij de gedachte aan #TUCHT, #STRAF, #TIK OP DE VINGERS, #IGJ, #SCHAAMTE, #NIETGOEDGENOEG, #ONTZETTING UIT HET BEROEP, òf zwetend met een bonkend hart wakker schoten na een nachtmerrie als gevolg van zo’n traumaspoor.  De gevolgen zoals depressie, suïcidale gedachten, stress of dysfunctioneren worden door de medische beroepsgroep vaak gebagatelliseerd.

En wie zorgt dan voor deze collega’s die zich vaak isoleren en zich terug trekken achter een muur van afweer. die niet in staat zijn om te leren door hun emotionele brein. Wie reikt hen de hand?  Outreaching met steun, een luisterend oor, peer support, coaching . Wie verbindt hen met lotgenoten, organiseert intervisie of voorziet hen van de optimale informatie over klacht, tucht, calamiteit of calamiteitenprocedure en onderzoek? Achter een loket excellente Peer Support door en voor medische professionals.

Daar zet de ‘Stichting van Klacht naar Kracht, voor medische professionals’ zich voor in! Met een landelijke telefonische hulplijn bemenst door een team van hooggekwalificeerde coaches èn peers, whatsapp of email contact mogelijkheid, een kennisbank en meer. De eerste stap is Peer Support door een directe collega voor een luisterend oor en steun tot zolang de procedure duurt, in jouw regio. De volgende stap is begeleiding door een coach èn peer, wanneer luisteren niet genoeg is. De derde stap is verwijzing binnen ons netwerk naar deskundige hulpverleners voor intensieve zorg.

Steun je onze Stichting en daarmee de honderdduizenden potentiële second victims in Nederland en op een dag misschien jezelf? Wordt dan deelnemer van ons Kraanvogelfonds voor medische professionals (BIG), zie onze website www.vanklachtnaarkracht.org.  Of laat de instelling waar je werkt (HAP, zorginstelling e.d.) een abonnement bij ons nemen.

Zoek je een luisterend oor of steun met volledige geheimhouding, neem dan contact met ons op!

Wij zijn een ANBI stichting met een Raad van Toezicht, volledig onafhankelijk.