Bijsluiter voor alle artsen in Nederland in een klachten of calamiteitenprocedure

Lees de laatste versie van onze Bijsluiter voor alle artsen in Nederland verwikkeld in een klachten of calamiteiten procedure. Het gaat over peer support en andere begeleiding. Het doel is dat elke arts in Nederland -op het moment van betrokkenheid bij een klacht of calamiteit- hier kennis van kan nemen. https://vanklachtnaarkracht.org/wp-content/uploads/2019/10/Bijsluiter-versie-01102019.pdf  

Je collega begrijpt je al gauw beter

Op 11 oktober 2019 verscheen een interessant artikel op nrc.nl in verband met collegiale ondersteuning. Hulpverleners komen vaak in heftige situaties terecht. Steun van speciaal opgeleide collega’s kan helpen bij de verwerking ervan. Koffie, praten, luisteren. Meer lezen op de pagina van NRC.