Bijsluiter voor alle artsen in Nederland in een klachten of calamiteitenprocedure

Lees de laatste versie van onze Bijsluiter voor alle artsen in Nederland verwikkeld in een klachten of calamiteiten procedure. Het gaat over peer support en andere begeleiding. Het doel is dat elke arts in Nederland -op het moment van betrokkenheid bij een klacht of calamiteit- hier kennis van kan nemen.

https://vanklachtnaarkracht.org/wp-content/uploads/2019/10/Bijsluiter-versie-01102019.pdf