Gisteren overleg gehad met een groep klinisch verloskundigen die de begeleiding van hun vakgroep zal verbeteren in het geval van een klacht, calamiteit van een ingrijpende gebeurtenis. Onafhankelijk, los van hun ziekenhuisorganisatie, drempelloze toegang. Niet gericht op de procedure maar op de persoonlijke kant van de medische professional. Je verhaal, wat het met je doet en hoe je het beste het proces kan doorlopen; alles gericht op persoonlijk welzijn, volledig transparante verantwoording afleggen aan de patiënt, collega’s, instelling en maatschappij. Gericht op het leren van eventuele fouten van ervaringen en het vergroten van de patiëntveiligheid! Met trots de derde pijler onder Professional Performance, beschreven door hoogleraar Kiki Lombarts (UMC Amsterdam),

Het was een fijn en warm overleg met enthousiaste verloskundigen die ik zeer respecteer met betrekking tot hun werk, bevestigd en inzet! Bedankt!

Vincent Muller, voorzitter SvKNK