Aansluiting door een groep klinisch verloskundigen bij ons Kraanvogelfonds voor medische professionals

Gisteren overleg gehad met een groep klinisch verloskundigen die de begeleiding van hun vakgroep willen verbeteren in het geval van een klacht, calamiteit of na een ingrijpende gebeurtenis. Onafhankelijk, los van hun ziekenhuisorganisatie, drempelloze toegang. Niet gericht op de procedure maar op de persoonlijke kant van de medische professional. Je verhaal, wat het met je doet en hoe je het beste het proces kan doorlopen; alles gericht op persoonlijk welzijn, volledig transparant verantwoording afleggen aan de patiënt, collega’s, instelling en maatschappij. Gericht op het leren van eventuele fouten of ervaringen en het vergroten van de patiënt-veiligheid! Met trots de derde pijler onder Professional Performance, beschreven door hoogleraar Kiki Lombarts (UMC Amsterdam), gestand doen [Kiki Lombarts ‘professional performance -tussen tijd en technologie- van artsen’ (www.2010uitgevers.nl)]

Het was een fijn en warm overleg met enthousiaste verloskundigen die ik zeer respecteer met betrekking tot hun werk, betrokkenheid en inzet! Dank!

Vincent Muller, voorzitter SvKNK