Ons aanbod

Stichting van Klacht naar Kracht biedt peer support voor huisartsen, medisch specialisten en andere BIG-geregistreerde zorgverleners die te maken krijgen met klachten, calamiteiten of ingrijpende gebeurtenissen. Situaties die een grote impact kunnen hebben op uw persoonlijk welzijn en op uw professioneel handelen. Via onze telefoonlijn staan deskundige collega’s u hierover te woord. Zij bieden direct een luisterend oor of coaching, afhankelijk van uw behoefte en hulpvraag. Stichting van Klacht naar Kracht geeft geen juridische adviezen, maar kan wel inhoudelijk ondersteunen. Met behulp van coaching, support bij verwerking en online- intervisie gaan we aan de slag. We helpen u de slag te maken van slachtoffer, degene die het overkomt, naar actieve deelnemer aan het overwinnen van uw moeilijkheid.

Wij helpen medische professionals tijdens klachten- of calamiteitenprocedures met:

  • Een luisterend oor
  • Coaching en begeleiding
  • Inhoudelijke kennis en expertise
  • Calamiteitenonderzoek
  • Reflectie en feedback
  • Scholing
  • verwijzing

Neem direct contact op.

Voor wie is Stichting van Klacht naar Kracht?

Stichting van Klacht naar Kracht is initieel opgericht om huisartsen te ondersteunen bij klachtenprocedures en calamiteiten. Inmiddels bieden wij support aan artsen en alle andere BIG-geregistreerde medische professionals.

De huisarts

Huisartsen hebben een cruciale rol als poortwachter in ons zorgstelsel. Continue inzetbaarheid van huisartsen is van groot belang voor het blijven leveren van goede, kwalitatieve en betaalbare zorg. Bij een calamiteit of incident is het belangrijk dat de huisarts goed wordt begeleid, zodat de huisarts inzetbaar blijft en focus op goede zorgverlening kan blijven leggen. Peer support is onmisbaar als mentale steun èn als tool in de verbetercyclus na een klacht, calamiteit of ingrijpende gebeurtenis.

Meer over ons.

Alle BIG Geregistreerde medische professionals

Uiteraard krijgen naast huisartsen ook medisch specialisten en andere zorgverleners te maken met calamiteiten en klachten. En niet elke zorgverlener profiteert van een vangnet dat hen begeleidt in een klachten- of calamiteitenprocedure. Klachten- en calamiteitenprocedures en ingrijpende gebeurtenissen zijn een mentaal zwaar proces.

Lees de ervaringen van onze gebruikers.

Hoe werkt de Stichting van Klacht naar Kracht?

U krijgt te maken met een klacht, een ingrijpende gebeurtenis of een calamiteit. U stelt bijvoorbeeld een verkeerde diagnose met alle gevolgen van dien, wordt beticht van onzorgvuldig werk of onprofessioneel gedrag. Naast dat een dergelijke gebeurtenis soms vraagt om juridisch advies en ondersteuning, kan een dergelijke procedure u ook mentaal zwaar belasten. Het is dan prettig om met iemand te kunnen praten die u mentaal kan ondersteunen en coacht.

U kunt bellen met de Peer support lijn of een mail sturen. We bespreken dan eerst welke situatie er is voorgevallen en stellen vragen om een volledig beeld van de gebeurtenis te krijgen. Hierna wordt u -indien u dat wenst- gekoppeld aan een onafhankelijke medische professional. Deze biedt u een luisterend oor en kan u vanuit eigen ervaring steunen. Ook geven zij antwoord op vragen rondom een incident, calamiteit of klachtenprocedure. Onze gesprekken zijn altijd volledig vertrouwelijk!

Lees meer over onze werkwijze in de bijsluiter.

Wie krijgt u aan de lijn?

Wanneer u belt krijgt u één van onze aangesloten artsen (tevens supervisor/coach) aan de lijn. Deze arts heeft ervaring met en interesse in omgaan met klachten, calamiteiten of ingrijpende gebeurtenissen. De artsen van Stichting van Klacht naar Kracht zijn onafhankelijk, hebben een absolute geheimhouding, oordelen niet, zijn professioneel en zijn net als u medisch professional.

De begeleider met wie u spreekt (Peer) is zelf verantwoordelijk voor de telefonische begeleiding, heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en is aangesloten bij een klachtenregeling. De Stichting beheert administratief de Peer Support telefoonlijn maar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het geboden telefonische contact.

Scholing

Stichting van Klacht naar Kracht staat voor professionele en persoonlijke groei. Elke procedure is een leerproces. Door het organiseren van intercollegiale steun kan de medische professional optimaal delen, reflecteren en leren. Centraal in de begeleiding van Stichting van Klacht naar Kracht staat het procesdenken volgens het Kenschema van Jan Rademaker en de Leercirkel van Kolb.

Verder faciliteert Stichting van Klacht naar Kracht scholing en begeleiding voor de medische professional -zo mogelijk geaccrediteerd- gericht op het overdragen van kennis en ‘best practices’ ten aanzien van een klacht, calamiteit of ingrijpende gebeurtenis. Dat kan bijvoorbeeld tijdens deelname aan intervisiegroepen. Daarnaast worden ondersteunende communicatietechnieken en psychologische concepten aangeboden die de medische professional tijdens en na de procedure zelf kan toepassen.

Lees meer over nascholing.

Handige links en Kennis Bibliotheek Kraanvogelfonds

Lees onze handige links voor meer informatie, kennis en expertise over klachtenafhandeling.

Links bekijken.