Kennis bibliotheek over support en procedures bij klachten, calamiteiten en ingrijpende gebeurtenissen in de zorg

 

Over klachtenprocedures en calamiteitenprocedures:

 

Als medische professional omgaan met fouten, incidenten, calamiteiten en klachten:

Over Peer Support:

Over vermeend disfunctioneren:

 

Non Profit organisaties en personen die zich inzetten om de begeleiding voor medische professionals met klachten, calamiteiten en ingrijpende gebeurtenissen te verbeteren: