DE PEER TO PEER SUPPORT TELFOONLIJN VOOR ARTSEN wordt  bemand door artsen supervisor en coach en is bereikbaar tijdens werkdagen (9.00 uur – 18.00 uur). Dit telefoonnummer is kosteloos voor deelnemers van het Kraanvogelfonds voor medici. Niet-deelnemers betalen een vrijwillige bijdrage

‭(085)1303270

u kunt ons ook per email bereiken, info@vanklachtnaarkracht.org

Voor wie:

De Peer to Peer Supportlijn is bedoeld voor artsen die betrokken zijn bij een klacht, calamiteit of een ingrijpende gebeurtenis op het werk.

Doel:

In het geval van een calamiteit, incident of klacht bieden wij via de Peer to Peer Support Lijn een steunend contact. Wij sluiten aan bij de behoefte van de collega en werken oplossingsgericht.

Wij zijn serieus geïnteresseerd in het soms heftige verhaal en stellen misschien vragen zoals: wat heb je nodig, van wie heb je steun, hoe voel je je, wat kan je doen om ruimte te maken voor deze moeilijkheid, hoe kan je beter voor jezelf zorgen? Wij geven ook antwoord op al je vragen!

Door wie bemand:

Artsen, èn daarnaast tevens supervisor/coach met ervaring en interesse in omgaan met klacht of calamiteit of ingrijpende gebeurtenis. Onafhankelijk, absolute geheimhouding, zonder oordeel, professioneel, ervaring in hetzelfde beroep (arts). De begeleider(peer) is zelf verantwoordelijk voor de telefonische begeleiding, heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en doet mee aan een klachtenregeling. De Stichting beheert administratief de Peer Support Lijn maar aanvaardt als organisatie geen aansprakelijkheid voor de afhandeling van het telefonisch contact.

Methode:

Al dan niet anoniem, telefonisch contact waarbij de arts met vragen om informatie of spanning rond de afwikkeling van incident- en/of calamiteiten procedure of verwikkeld in een klachtenprocedure snel en laagdrempelig te woord wordt gestaan door een arts supervisor/coach. De begeleider luistert -zonder oordeel- en geeft objectieve informatie. Het contact is vooral bedoeld als steunend, informerend met tips&tricks en verbindend met het landelijke kenniscentrum en netwerk voor begeleiding. 

Elke arts in Nederland krijgt informatie over de Peer to Peer Support telefoonlijn en het daarbij horende telefoonnummer. Hij/zij wordt uitgenodigd de hulplijn te gebruiken. Absolute geheimhouding. Onafhankelijk en zonder winstoogmerk. 

Financiële Ondersteuning door:

Het ‘Kraanvogelfonds’ van de Stichting van Klacht naar Kracht te Voorschoten.
NL68 INGB 0007 7423 06
Website www.vanklachtnaarkracht.org