De Stichting van Klacht naar Kracht wil de professional performance 1 en het welzijn, van alle artsen in Nederland verwikkeld in een klachten- of calamiteitenprocedure of na een heftige gebeurtenis, bevorderen. Peer support is onmisbaar in de verbetercyclus na een incident 6.

De Stichting heeft tot doel dat elke arts verwikkeld in een klachten- of calamiteitenprocedure of na een ingrijpende gebeurtenis op het werk onafhankelijke begeleiding binnen handbereik heeft, met absolute geheimhouding naar derden, via één portaal. De Stichting faciliteert de begeleiding voor de arts (van peer support tot coaching). Juridische bijstand verleent de Stichting niet.

Door het faciliteren van begeleiding beoogt de Stichting enerzijds schade aan de gezondheid en geestelijk welzijn van de arts te voorkomen. Anderzijds beoogt de Stichting bevordering van professionele en persoonlijke groei door het organiseren van intercollegiale steun, opdat de arts optimaal kan delen, reflecteren en leren. Centraal in de begeleiding staan het procesdenken volgens het Kenschema 3 en de Leercirkel van Kolb 4. Het doorlopen van het hele proces via aanvaarden en bewerken waardoor leren en groei kan plaats vinden. Persoonlijke geraaktheid van de betrokken artsen maakt dat laatste soms zeer moeilijk.

Hiertoe faciliteert de Stichting scholing en begeleiding voor de arts -zo mogelijk geaccrediteerd- gericht op het overdragen van kennis en ‘best practices’ ten aanzien van de klacht- of calamiteitenprocedure of de heftige gebeurtenis. Scholing of begeleiding op het moment dat de arts hiermee wordt geconfronteerd.

Daarnaast worden helpende communicatietechnieken en psychologische concepten aangeboden die de arts tijdens en na de procedure zelf kan toepassen.